En referència a la informació en aquesta ubicació del web mentre s’accedeix simultàniament a l’URL associat, està terminantment prohibit reproduir (incloent però limitat al copiat en qualsevol mitjà i/o prendre-ho de forma electrònica o una altra), distribuir, modificar o mostrar qualsevol dels CONTINGUTS (textos, gràfics o uns altres) que apareixen en aquest lloc del web, total o parcialment, independentment de la seva forma, si prèvia autorització per escrit del/els propietari/s dels drets d’autor.

CISFINQUES NO ASSUMEIX CAP RESPONSABILITAT PER ERRORS O OMISSIONS EN EL CONTINGUT DEL LLOC DE WEB. NO ATORGA CAP GARANTIA SOBRE EL CONTINGUT DE LES PÀGINES TAL COM PROGRAMES, SONS, IMATGES, DOCUMENTS I UNS ALTRES (CONTINGUTS), INCLOENT PERÒ NO LIMITAT A les GARANTIES IMPLÍCITES DE MERCANTIBILITAT, ADEQUACIÓ A UN PROPÒSIT DETERMINAT, O NO INFRACCIÓ DE QUALSEVOL DRET D’UNA TRECERA PART.

CISFINQUES, EL LOGOTIP DE CISFINQUES SÓN MARQUES REGISTRADES.

TOTES LES ALTRES MARQUES QUE APAREIXEN A les PÀGINES SÓN MARQUES O MARQUES REGISTRADES DE LES SEVES RESPECTIVES COMPANYIES

PER FAVOR, TINGUI EN CONSIDERACIÓ QUE EL MATERIAL D’AQUEST LLOC POT SER CANVIAT O ACTUALITZAT SENSE PREVI AVÍS.